Natur-Kultur-Helse. For deg som vil skape ett sosialt nettverk, være i kontakt med naturen og bedre din egen helse.

Monday, 12 September 2011

Dyrene på gården

foto: Johanna Elisabeth Winter
foto: Johanna Elisabeth Winter
foto: Johanna Elisabeth Winter
foto: Johanna Elisabeth Winter
foto: Johanna Elisabeth Winter
foto: Johanna Elisabeth Winter
foto: Johanna Elisabeth Winter
foto: Johanna Elisabeth Winter
foto: Johanna Elisabeth Winter
foto: Johanna Elisabeth Winter
foto: Johanna Elisabeth Winter
foto: Johanna Elisabeth Winter
foto: Johanna Elisabeth Winter

Sunday, 29 May 2011

Søndags kafe!Fra 5. juni tar foreningen over kafedriften på søndagsåpen gård.
-Hver søndag!

Fra kl 13.00 - 16.00 er den åpen og vi selger:
• Vafler
• Kaffe
• Te
• Saft
• Bakerovnsbakte økologiske skolebrød.

Vi trenger folk til å hjelpe til, så har du lyst til å prøve deg som vaffelsteker eller å slå på kassaapparat, så meld deg på til Gunn-Marit Henriksen.

Vi planlegger etter hvert å holde åpen kafe i lunsjtiden på hverdager og ha pizza med kulturinnslag hver fredagkveld.

OM NAKUHEL

Nettverk: skape nettverk av enkeltpersoner, det offentlige, bedrifter og foreninger som
driver helsefremmende arbeid.
Akademisk; skape, samle og spre kunnskap om salutogenese og samspillet mellom
natur, kultur og helse.
Praktisk; implementere kunnskap om salutogenese i samfunnsstrukturen. Spesielt
skape NaKuHel sentra der lokalbefolknigen kan bygge sosiale nettverk og drive
natur- og kulturaktiviteter.

NaKuHel organisasjoner i dag: Stiftelsen NaKuHel Norge, NaCuHeal International,
NaKuHel Asker, NaKuHel Akershus, NaKuHel Sigdal.
I Nettverket UMB, UiO, HiA, Sunaas Sykehus, Beitostølen, HiT.

FORENINGEN NAKUHEL VESTFOLD
Vi vil skape Nettverk i Vestfold, Stimulere til utviklingen av flere NaKuHel Sentra,
Ha en fysisk Base og skape en Modell på Holt Gård til demonstrasjon og inspirasjon.
Det NaKuHel Asker er nasjonalt, vil NaKuHel Holt være for Vestfold.

HOLT GÅRD
Gårdens historie. Bonden på gården overtok barndomshjemmet sitt tidlig på
90-tallet. Han var en idealistisk økofreak som fikk med seg striledama si på å
selvforsyningsdrømmen. Det startet med en ku. Senere har det blitt mange slags både
folk og dyr. Barnhagene har kommet på besøk år etter år og sett de to utvikle Holt
til ......
www.holtgard.no

Holt ØkoGrend er en liten klyngebebyggelse 100 m fra tunet. Her er fem boliger
ferdigstilte, en er under oppføring og to tomannsboliger, der leielighetene skal selges,
planlegges påbegynt i sommer 2011. Disse er miljøhusene Shelter, designet av Gaia-
arkitekt Rolf Jacobsen. Han har dessuten vært involvert med arealplanleggingen av
grenda og har tegnet de to av halmhusene der– i tillegg til Bryggerhuset på gården.
Innbyggerene i grenda er mer eller mindre involverte i aktiviteter på gården. Husene
og tomtene er selveide. Grendefolket er organiseert i Velforeningen VelHolt. De
samles fast til påske, Halloween og vår og høstdugnader og ellers gjerne rundt
gapahuken ved middagstider eller med en kaffekopp på grendetunet. Med stort og
smått, er det over 30 mennesker som har et hjem på Holt.

FINANSIERING
Vi venter svar fra Kulturdepartementet i løpet av sommeren på om vi får tilskudd
til Frivilligsentral. Hvis vi får det, blir det fart i sakene...Da kan vi gjøre en litt
større leieavtale med Holt Gård og vi kan ansette en daglig leder til å koordinere
det hele. Nå skjer alt på fritiden og uten penger, slik at fremdriften blir deretter.
Hvis vi får tildeling, må vi selv stå for 40% av budsjettet. Det skal vi klare med
kafedrift, kursvirksomhet, kulturarrangementer og salg av egenproduserte varer eller
bruktgjenstander.

Ikke helt uten penger, forresten....Vi fikk nemlig en gave fra NaCuHeal International
i anledning årsmøtet i år på 12.000 kroner!! Det kommer svært godt med i en
oppstartsfase. Vi har bestemt å prioritere informasjonsmateriell og få kafeen i drift.
Tolv Tusen Takk!!!

Kurs!

NaKuHel Vestfold er medlem av Studieforbundet Solidaritet som formidler støtte til folkeopplysning. I løpet av sommeren håper vi å ha kursplaner for høsten klare.

Kursene vi allerede har helt eller delvis i gang, er:
• Fortellinger fra ditt liv.
• Botanisk Design.
• Gjenbruk og retrointeriør.
• Fra jord til bord.
• Sosiokrati som ledelses- og beslutningmetode.
• Behovsrettet kommunikasjon /Solspråk.
• Keramikk.
• Syng med hjertet.
• Kveding.
• Bueskyting fra hesteryggen.

Kulturarrangementer

Hver fredagkveld vil vi ha enten åpen scene, sangmaraton eller innleide/frivillige
profesjonelle artister i Bryggerhuset.
På sommeren har vi også mulighet til å ha utekonsert på beitet i nydelig omgivelser.

Konserter vi har hatt på Holt så langt:

  • Wagle
  • BossaIntim
  • Truls&Line
  • Øystein
  • Sevåg
  • Elfi
  • Rupert Derben
  • Ljom (Holts egen vokalgruppe)
Andre kulturarrangement inkluderer Kulturuka i Re, Fortellerseminar, Foredrag
om Myter med Terje Nordby, om Permakultur med Mugove Walter Nyika, om
Naturbyggeri med Rolf Jacobsen

Frivillig/AKTIVITETS-GRUPPER

Frivillig-gruppene dannes av de som henger på Holt og/eller som har lyst til å drive en eller annen aktivitet i fellesskap med andre. Er du f.eks en pensjoinert naturfaglærer som har lyst til å ha med en interessert gjeng og studere kongler eller plukke sopp i skogen, eller er du en som ikke kan noen verdens ting, men bare har lyst til å gjøre noe sammen med andre, så kan du henge deg på i en gruppe, eller har du alltid hatt lyst til å male eller liker å gå tur eller pusle med planter...eller har du vært med på et kurs og har lyst til å fortsette med det du lærte sammen med andre?

To Frustrerte Fruer er godt i gang med sitt retro og gjenbruksprosjekt. Etter hvert kan de trenge hjelp i kjellerbutikken.
Er du interessert, så kontakt Siri.

Markedsføring

Grafisk designer Gry Jeanett Henriksen har fått tusen millioner hjertelige takk for
sitt frivillig bidrag til NaKuHel. Hun har designet informasjonsmateriell til oss; både
denne bloggen og fliers. Vi jobber nå med å lage mer info.materiell som kan ligge i
kafeen og dessuten rundtomkring der folk ferdes. Vi trenger fortsatt hjelp til å holde
bloggen oppdatert. Har du lyst til å bidra, kontakt Gunn-Marit Henriksen.

Samarbeidspartnere

Bygdekvinnene, Haauk IF, Folkehelsenettverket, Folkehelsekoordinator,
Turistforeningen, Re kommune, NaKuHel Norge, vi ønsker oss mange fler, så ta
gjene kontakt om du tror vi har noe felles...;)

Hva er Natur-Kultur-Helse?

Foreningen NAKUHEL Vestfold, Natur-Kultur-Helse, har som formål å drive helsefremmende arbeid i lokalmiljøet. Vi ønsker nå å etablere en base og et pioner NAKUHEL senter for Vestfold på Holt Gård, etter modell av Nasjonalt senter for Natur Kultur Helse i Asker.
(Se nakuhel.no for mer info.)

For hvem? Hvem som helst kan være med! Den som ønsker å sette helse og livskvalitet i forkus gjennom natur og kulturaktiviteter eller den som trenger påfyll av mestringsfølelse og sosialt nettverk.
F.eks: Folk utenfor eller på vei ut av eller inn i arbeidslivet; etter fengsel, psykiatrisk behandling eller rehabilitering, flyktninger, uføretrygdede, sykemeldte, pensjonister, hjemmeværende, småbarnsforeldre, turnusarbeidere eller arbeidsledige.

Hvorfor? En bærekraftig fremtid vil forutsette samarbeid og kommunikasjon mellom mennesker gjennom natur og kultur. Dette vil igjen skape en helsefremmende effekt! Helsefremmende arbeid med vekt på sosiale miljøfaktorer og sosial utjevning av helsefaktorer, er sentrale målsetninger på alle politiske plan. NaKuHel-møteplasser møter disse interessene.

Holt Gård har lang tradisjon som ramme for kurs og kulturvirksomhet; forteller-seminarer, kulturkvelder, sangkurs, bueskyting fra hesteryggen, kommunikasjon-workshops, permakultur foredrag og barneteater for å nevne noe. Omgivelsene inviterer til uteaktiviteter som f.eks. turgåing, hagearbeid, markvandringer, samlinger rundt bålet i gapahuken, klartring, ski, skøyter og annen sport. (Se holtgard.no for mer info.)

For påmelding send mail til gunn-mh@online.no

Followers