Natur-Kultur-Helse. For deg som vil skape ett sosialt nettverk, være i kontakt med naturen og bedre din egen helse.

Sunday, 29 May 2011

Kurs!

NaKuHel Vestfold er medlem av Studieforbundet Solidaritet som formidler støtte til folkeopplysning. I løpet av sommeren håper vi å ha kursplaner for høsten klare.

Kursene vi allerede har helt eller delvis i gang, er:
• Fortellinger fra ditt liv.
• Botanisk Design.
• Gjenbruk og retrointeriør.
• Fra jord til bord.
• Sosiokrati som ledelses- og beslutningmetode.
• Behovsrettet kommunikasjon /Solspråk.
• Keramikk.
• Syng med hjertet.
• Kveding.
• Bueskyting fra hesteryggen.

No comments:

Post a Comment

Hva er Natur-Kultur-Helse?

Foreningen NAKUHEL Vestfold, Natur-Kultur-Helse, har som formål å drive helsefremmende arbeid i lokalmiljøet. Vi ønsker nå å etablere en base og et pioner NAKUHEL senter for Vestfold på Holt Gård, etter modell av Nasjonalt senter for Natur Kultur Helse i Asker.
(Se nakuhel.no for mer info.)

For hvem? Hvem som helst kan være med! Den som ønsker å sette helse og livskvalitet i forkus gjennom natur og kulturaktiviteter eller den som trenger påfyll av mestringsfølelse og sosialt nettverk.
F.eks: Folk utenfor eller på vei ut av eller inn i arbeidslivet; etter fengsel, psykiatrisk behandling eller rehabilitering, flyktninger, uføretrygdede, sykemeldte, pensjonister, hjemmeværende, småbarnsforeldre, turnusarbeidere eller arbeidsledige.

Hvorfor? En bærekraftig fremtid vil forutsette samarbeid og kommunikasjon mellom mennesker gjennom natur og kultur. Dette vil igjen skape en helsefremmende effekt! Helsefremmende arbeid med vekt på sosiale miljøfaktorer og sosial utjevning av helsefaktorer, er sentrale målsetninger på alle politiske plan. NaKuHel-møteplasser møter disse interessene.

Holt Gård har lang tradisjon som ramme for kurs og kulturvirksomhet; forteller-seminarer, kulturkvelder, sangkurs, bueskyting fra hesteryggen, kommunikasjon-workshops, permakultur foredrag og barneteater for å nevne noe. Omgivelsene inviterer til uteaktiviteter som f.eks. turgåing, hagearbeid, markvandringer, samlinger rundt bålet i gapahuken, klartring, ski, skøyter og annen sport. (Se holtgard.no for mer info.)

For påmelding send mail til gunn-mh@online.no

Followers