Natur-Kultur-Helse. For deg som vil skape ett sosialt nettverk, være i kontakt med naturen og bedre din egen helse.

Sunday, 29 May 2011

Søndags kafe!Fra 5. juni tar foreningen over kafedriften på søndagsåpen gård.
-Hver søndag!

Fra kl 13.00 - 16.00 er den åpen og vi selger:
• Vafler
• Kaffe
• Te
• Saft
• Bakerovnsbakte økologiske skolebrød.

Vi trenger folk til å hjelpe til, så har du lyst til å prøve deg som vaffelsteker eller å slå på kassaapparat, så meld deg på til Gunn-Marit Henriksen.

Vi planlegger etter hvert å holde åpen kafe i lunsjtiden på hverdager og ha pizza med kulturinnslag hver fredagkveld.

No comments:

Post a Comment

Hva er Natur-Kultur-Helse?

Foreningen NAKUHEL Vestfold, Natur-Kultur-Helse, har som formål å drive helsefremmende arbeid i lokalmiljøet. Vi ønsker nå å etablere en base og et pioner NAKUHEL senter for Vestfold på Holt Gård, etter modell av Nasjonalt senter for Natur Kultur Helse i Asker.
(Se nakuhel.no for mer info.)

For hvem? Hvem som helst kan være med! Den som ønsker å sette helse og livskvalitet i forkus gjennom natur og kulturaktiviteter eller den som trenger påfyll av mestringsfølelse og sosialt nettverk.
F.eks: Folk utenfor eller på vei ut av eller inn i arbeidslivet; etter fengsel, psykiatrisk behandling eller rehabilitering, flyktninger, uføretrygdede, sykemeldte, pensjonister, hjemmeværende, småbarnsforeldre, turnusarbeidere eller arbeidsledige.

Hvorfor? En bærekraftig fremtid vil forutsette samarbeid og kommunikasjon mellom mennesker gjennom natur og kultur. Dette vil igjen skape en helsefremmende effekt! Helsefremmende arbeid med vekt på sosiale miljøfaktorer og sosial utjevning av helsefaktorer, er sentrale målsetninger på alle politiske plan. NaKuHel-møteplasser møter disse interessene.

Holt Gård har lang tradisjon som ramme for kurs og kulturvirksomhet; forteller-seminarer, kulturkvelder, sangkurs, bueskyting fra hesteryggen, kommunikasjon-workshops, permakultur foredrag og barneteater for å nevne noe. Omgivelsene inviterer til uteaktiviteter som f.eks. turgåing, hagearbeid, markvandringer, samlinger rundt bålet i gapahuken, klartring, ski, skøyter og annen sport. (Se holtgard.no for mer info.)

For påmelding send mail til gunn-mh@online.no

Followers