Natur-Kultur-Helse. For deg som vil skape ett sosialt nettverk, være i kontakt med naturen og bedre din egen helse.

Sunday, 29 May 2011

OM NAKUHEL

Nettverk: skape nettverk av enkeltpersoner, det offentlige, bedrifter og foreninger som
driver helsefremmende arbeid.
Akademisk; skape, samle og spre kunnskap om salutogenese og samspillet mellom
natur, kultur og helse.
Praktisk; implementere kunnskap om salutogenese i samfunnsstrukturen. Spesielt
skape NaKuHel sentra der lokalbefolknigen kan bygge sosiale nettverk og drive
natur- og kulturaktiviteter.

NaKuHel organisasjoner i dag: Stiftelsen NaKuHel Norge, NaCuHeal International,
NaKuHel Asker, NaKuHel Akershus, NaKuHel Sigdal.
I Nettverket UMB, UiO, HiA, Sunaas Sykehus, Beitostølen, HiT.

FORENINGEN NAKUHEL VESTFOLD
Vi vil skape Nettverk i Vestfold, Stimulere til utviklingen av flere NaKuHel Sentra,
Ha en fysisk Base og skape en Modell på Holt Gård til demonstrasjon og inspirasjon.
Det NaKuHel Asker er nasjonalt, vil NaKuHel Holt være for Vestfold.

HOLT GÅRD
Gårdens historie. Bonden på gården overtok barndomshjemmet sitt tidlig på
90-tallet. Han var en idealistisk økofreak som fikk med seg striledama si på å
selvforsyningsdrømmen. Det startet med en ku. Senere har det blitt mange slags både
folk og dyr. Barnhagene har kommet på besøk år etter år og sett de to utvikle Holt
til ......
www.holtgard.no

Holt ØkoGrend er en liten klyngebebyggelse 100 m fra tunet. Her er fem boliger
ferdigstilte, en er under oppføring og to tomannsboliger, der leielighetene skal selges,
planlegges påbegynt i sommer 2011. Disse er miljøhusene Shelter, designet av Gaia-
arkitekt Rolf Jacobsen. Han har dessuten vært involvert med arealplanleggingen av
grenda og har tegnet de to av halmhusene der– i tillegg til Bryggerhuset på gården.
Innbyggerene i grenda er mer eller mindre involverte i aktiviteter på gården. Husene
og tomtene er selveide. Grendefolket er organiseert i Velforeningen VelHolt. De
samles fast til påske, Halloween og vår og høstdugnader og ellers gjerne rundt
gapahuken ved middagstider eller med en kaffekopp på grendetunet. Med stort og
smått, er det over 30 mennesker som har et hjem på Holt.

FINANSIERING
Vi venter svar fra Kulturdepartementet i løpet av sommeren på om vi får tilskudd
til Frivilligsentral. Hvis vi får det, blir det fart i sakene...Da kan vi gjøre en litt
større leieavtale med Holt Gård og vi kan ansette en daglig leder til å koordinere
det hele. Nå skjer alt på fritiden og uten penger, slik at fremdriften blir deretter.
Hvis vi får tildeling, må vi selv stå for 40% av budsjettet. Det skal vi klare med
kafedrift, kursvirksomhet, kulturarrangementer og salg av egenproduserte varer eller
bruktgjenstander.

Ikke helt uten penger, forresten....Vi fikk nemlig en gave fra NaCuHeal International
i anledning årsmøtet i år på 12.000 kroner!! Det kommer svært godt med i en
oppstartsfase. Vi har bestemt å prioritere informasjonsmateriell og få kafeen i drift.
Tolv Tusen Takk!!!

No comments:

Post a Comment

Hva er Natur-Kultur-Helse?

Foreningen NAKUHEL Vestfold, Natur-Kultur-Helse, har som formål å drive helsefremmende arbeid i lokalmiljøet. Vi ønsker nå å etablere en base og et pioner NAKUHEL senter for Vestfold på Holt Gård, etter modell av Nasjonalt senter for Natur Kultur Helse i Asker.
(Se nakuhel.no for mer info.)

For hvem? Hvem som helst kan være med! Den som ønsker å sette helse og livskvalitet i forkus gjennom natur og kulturaktiviteter eller den som trenger påfyll av mestringsfølelse og sosialt nettverk.
F.eks: Folk utenfor eller på vei ut av eller inn i arbeidslivet; etter fengsel, psykiatrisk behandling eller rehabilitering, flyktninger, uføretrygdede, sykemeldte, pensjonister, hjemmeværende, småbarnsforeldre, turnusarbeidere eller arbeidsledige.

Hvorfor? En bærekraftig fremtid vil forutsette samarbeid og kommunikasjon mellom mennesker gjennom natur og kultur. Dette vil igjen skape en helsefremmende effekt! Helsefremmende arbeid med vekt på sosiale miljøfaktorer og sosial utjevning av helsefaktorer, er sentrale målsetninger på alle politiske plan. NaKuHel-møteplasser møter disse interessene.

Holt Gård har lang tradisjon som ramme for kurs og kulturvirksomhet; forteller-seminarer, kulturkvelder, sangkurs, bueskyting fra hesteryggen, kommunikasjon-workshops, permakultur foredrag og barneteater for å nevne noe. Omgivelsene inviterer til uteaktiviteter som f.eks. turgåing, hagearbeid, markvandringer, samlinger rundt bålet i gapahuken, klartring, ski, skøyter og annen sport. (Se holtgard.no for mer info.)

For påmelding send mail til gunn-mh@online.no

Followers